Biobrændsel Lav-Energifilter På Samsø
(DK) Language Selector

BIOBRÆNDSEL LAV-ENERGIFILTER PÅ SAMSØ

Et eksempel på Danmarks engagement i klimaudfordringen – bla. omtalt på hjemmesiden etableret i forbindelse med COP15 Copenhagen (Klimatopmødet i København) – er Samsø, som allerede i 1997 blev udnævnt til ”Vedvarende Energi-Ø”.

Målsætningen for vedvarende energi-ø projektet var 100 pct. vedvarende energi på 10 år. På varmeforsy­ningsområdet skulle 60 pct. af boligerne på Samsø have fjernvarme.

 

Efterfølgende leverede Teldust A/S et stort filteranlæg til Tranebjerg Fjernvarmeværk på øen. I Tranebjerg fyrer man med halmballer til forskel fra de tre andre fjernvarmeværker på Samsø. Værket blev opført i 1993 og var det første fjernvarme­værk på Samsø. 263 boliger, erhvervsvirksomheder, boligforeninger og institutioner er tilsluttet fjernvarmenet­tet. Halmkedlen i værket har en effekt på 3 MW, og det samlede varmeforbrug er ca. 9.500 MWh om året.

Til filtrering af udledningsluften fra varmeværket leverede vi et specialfilter af typen Green Line. Filterarealet er på 380m2 bestående af 256 filterposer af typen Teltemp, som er beregnet til røggasfiltrering.

Filteret er et speicielt lav-energifilter som følger de nyeste principper med henblik på at opnå energibesparelser i forbindelse med filtrering. Filterets konstruktion bevrker således, at varmeværket kan anvende mindre energi til produktion af varme. I praksis betyder det en besparelse i energiforbrug på ca. DKK 100.000 om året.

Send en forespørgsel på filteranlæg her eller kontakt os her for generel information.

Vores Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte af, at kunne tilbyde vore kunder et bredt og varieret standard program, der kan matche langt de fleste filtreringsopgaver.

Vort standard program er udviklet på grundlag af vore erfaringer og det omfattende know-how, som Teldust A/S har opbygget gennem de sidste 30 år. Læs mere...