Om Teldust A/S
Language Selector

OM TELDUST A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen.

Hos Teldust A/S vil vi konsentrere oss om det vi er gode til: Utvikling, konstruksjon og produksjon av filtre. Vår viktigste oppgave er konstant å utvikle bedre og mer økonomiske løsninger, samt å rådgi og veilede deg, så du kan tilby holdbare, funksjonsdyktige og økonomiske løsninger til kundene dine.

Om en kunde er miljøbevisst eller tvunget til å oppfylle et lovkrav, er det viktig for Teldust A/S å poengtere at det ikke bare er anskaffelsesprisen på et filter som bør veie på budsjettet, men at det er minst like viktig å være oppmerksom på monterings-, drifts- og vedlikeholdskostnadene. 

Først og fremst arbeider vi med den rette dimensjoneringen. Feil dimensjonering kan være årsak til f.eks. hyppig utskifting av filtermedier, dårlig eller ingen rensing, og i enkelte tilfeller til og med ombygging av filteret. Faktorer som kan koste dyrt i til slutt. En lang og vanskelig montering kan også bli en tung kostnad, som fort kan utligne besparelsen på anskaffelsesprisen. Derfor leverer Teldust A/S filteret så samlet som mulig, og det kan derfor monteres på forholdsvis kort tid, og evt. også i samarbeid med våre egne montører.

På de følgende sidene finner du standardprogrammet vårt, diverse reservedeler, hvorav mange lagerføres, samt annet tilbehør. Teldust A/S har naturligvis også mulighet for å tilby spesialløsninger etter behov.

Levering via OEM-kunder

Teldust har et nært samarbeid med en lang rekke høyt kvalifiserte OEM-kunder i innland og utland, som leverer og installerer filteranleggene hos sluttkundene. Filteranleggene benyttes i dag innenfor ca. 180 forskjellige bransjer, og håndterer dermed filtrering av en lang rekke støvtyper.

En moderne og solid virksomhet

Teldust A/S er en moderne og fleksibel virksomhet med egen utviklingsavdeling, produksjonsapparat, salgsavdeling og markedsføringsavdeling. Vi benytter oss av de nyeste IT-systemene til å oppnå høy effektivitet i utviklings- og produksjonsfasen og til markedsføring av produktprogrammet. Teldust A/S rår i dag over ca. 100 engasjerte medarbeidere, fordelt på moderselskapet og datterselskapene våre.

Fleksibilitet er nøkkelordet!

Produktprogrammet dekker et antall standardfiltre, og vår særlige styrke er utvikling og konstruksjon av spesialfiltre, konstruert så de dekker kundenes spesifikke behov. Vi fokuserer mye på å rådgi OEM-kundene våre, så de blir i stand til å tilby holdbare, funksjonsdyktige og økonomisk attraktive løsninger til sluttkundene. Og vi støtter hele veien, også når prosjektet er levert og avsluttet!

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...