Samarbeid Med Teldust A/S
Language Selector

SAMARBEID MED TELDUST

Teldust satser på sunnhet, sikkerhet og miljø

Hos Teldust er vi bevisste om at alt ikke bare handler om filtrering og filteranlegg, men at det i høy grad dreier seg om helse, sikkerhet og miljø.

En virksomhet som gjør en innsats for medarbeidernes trivsel og velvære, og sikrer et godt og sikkert arbeidsklima, kan fastholde de dyktige medarbeiderne.

En virksomhet som har den rette miljømessige innstillingen og gjør en innsats for miljøet, kan også bli den virksomheten som får det avgjørende salgsargumentet i kampen om en ny kunde.

Samfunnsutviklingen viser oss at i takt med den stigende velferden i Europa, stiger også kravene til faktorer som miljø, sikkerhet og helse. Teldust er allerede nå på forkant med denne utviklingen, hvor vi konstant arbeider med å utvikle løsninger som lever opp til fremtidens krav, herunder især ATEX- og CE-kravene, samt de kravene som gagner miljøet og ikke minst menneskers helse.

Samarbeid med Teldust A/S

Når du velger å innlede et samarbeid med Teldust A/S, vil du ikke bare være en kunde, men en samarbeidspartner, hvor dine resultater er like viktige for oss som for deg selv.

Vi ønsker at du skal få tilfredse kunder, som vil være med på å bevare det gode omdømmet Teldust A/S har oppnådd i årenes løp.

Derfor ønsker vi å kunne tilby deg den beste servicen, og gjøre vårt beste for at du skal bli tilfreds med innsatsen.

Det er i vår interesse at du også kan gi kundene dine best mulig rådgiving, og derfor hjelper vi gjerne med markedsføringsmaterialer og utdanning av medarbeiderne. Du kan gjerne besøke oss på adressen Storhaven 8, 7100 Vejle, eller vi kan komme til dere.

Vi har utviklet kursmateriale omkring filtreringsteknologi og knowhow som kan videreformidles til selgerne og kundene.

Teldust er i dag aktiv innenfor ca. 180 forskjellige bransjer, og vi kan derfor tilføre vår bransjespesifikke ekspertise til akkurat din anleggsoppgave.

Service og fleksibilitet

Valco GmbH er en virksomhet i Tyskland, som selger støvfilteranlegg til mange forskjellige bransjer. Valco har f.eks. i samarbeid med Teldust levert 93 filtre til BMW i Dingolfing, hvorav flere overholder de strengeste ATEX-direktivene.

Lederen av Valco GmbH, Thorsten Zurell, uttaler at Teldust er en av hans viktigste leverandører, og er dessuten hans eneste leverandør av støvfiltre til alle industriområder.

“Vi verdsetter i høy grad den servicen og fleksibiliteten Teldust leverer, og Valco drar stor fordel av den omfattende støtten og ekspertisen som Teldust tilfører prosjektene. Det har blitt ett av suksesskriteriene våre. “Vi har muligheten for å bevege oss inn i mange forskjellige områder med det store produktprogrammet og all ekspertisen Teldust A/S kan levere, og samtidig kan vi tilby kundene våre verdi for pengene.”

 

“Vi drar stor fordel av den omfattende støtten og ekspertisen Teldust tilfører prosjektene våre. Det har blitt ett av suksesskriteriene våre.” 

Thorsten Zurell, Valco GmbH www.valcoumwelt.de

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...