Posefilter A
Language Selector

POSEFILTER A

BESKRIVELSE

A-filteret er fremstilt i forskjellige rustfri materialer, og det kan leveres etter gjeldende danske og internasjonale kvalitetsnormer.  

Filteret er utstyrt med Teldusts ”bubble pulse jet” rensesystem, som sørger for en høyeffektiv rensing av filterposene. Filteret kan leveres med overbygging eller topplukesystem. Manuell eller helautomatisk åpning. Filteret er utstyrt med Teldust V poser. Poseskift fra renluftsiden. 

FEATURES

Innsatsområder:

Spraytørking, oppsuging fra virvelsjikt, meieriapplikasjoner, medisinalapplikasjoner, næringsmiddelapplikasjoner.

Særlige egenskaper:

Kan utføres i henhold til FDA.

Kan utføres i meierifinish og spesielle rustfri materialer.

Kan utføres med isolering.

Kan utføres med varmeleding.

Filteret kan utstyres med CIP-utstyr til automatisk rensing av filteret ved produktskifte.

Filteret kan leveres til ATEX sone 22.

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...