Posefilter Green Line
Language Selector

POSEFILTER GREEN LINE

BESKRIVELSE

Green Line-filteret er et høytemperaturfilter som er nyutviklet med et spesielt forutskiller- og innløpssystem, og et ekstra stort areal. Filteret kan derfor benyttes under ytterst vanskelige driftsforhold. Filteret kan benyttes til følgende temperaturintervaller: 130°C, 150°C, 199°C, 230°C og 260°C.

Green Line-filteret blir som standard levert med varmtvannsleding i toppen, midten og bunnen. Filterposer er Teldusts V-type. Filteret leveres som standard med skrapebunn.

Filteret har et ekstremt lavt skylleluftforbruk ved optimal anvendelse, og er dermed svært  energisparende.

FEATURES

Innsatsområder:

Forbrenningsanlegg for halm, biobrensel, avfallshåndtering samt tre og flisprodukter etc.

Særlige egenskaper:

Filteret kan leveres ferdig isolert. 

Filteret kan leveres med by-pass-system.

Filteret kan leveres med CO2 brannslokkingsanlegg.

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...