Patronfilter 7500 Silo
Language Selector

PATRONFILTER 7500 SILO

BESKRIVELSE

Silofilteret er utført med samme egenskaper som type 7500, men er spesielt tilpasset som silofilter. Det spesielle ved dette silofilteret er at filterarealet er vesenlig større. 

FEATURES

Innsatsområder:

Silofilteret benyttes til støvsuging av siloanlegg, sjakter, blandemaskiner, transportbånd, pakkemaskiner og pneumatiske trykk- og sugetransportanlegg. Filteret er velegnet til utskilling av lettflytende støvtyper som sement, sand, kvarts og andre ikke-hygroskopiske pulverarter.  

Særlige egenskaper:

Filteret kan leveres til ATEX sone 22.

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...