Patronfilter EX
Language Selector

PATRONFILTER PIDCLEAN EX

BESKRIVELSE 

Pidclean EX filter er spesielt utviklet til ATEX sone 22, med innebygd eksplosjonsmembran og integrert trykkavlastningskanal. Filteret kan benyttes  til de samme oppgavene som typene Pidclean N og B.

Filteret har den store fordelen at samtlige sikkerhetsforanstaltninger til beskyttelse av rørsystemet foran filteret, er integrert i dette filteret.

FEATURES

Innsatsområder:

Spesielt velegnet til ATEX sone 22. Lave innbyggingshøyder. Luftmengder fra 500 til 2200 m³/h.

Særlige egenskaper:

Lite kompakt ATEX sone 22 filter.

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...