Patronfilter SAX
Language Selector

PATRONFILTER SAX

DESCRIPTION

SaX-filteret er et patronfilter med et spesialkonstruert innløp. Innløpet er konstruert etter nedløpsprinsippet, noe som betyr at innløpet er plassert i toppen eller på siden av filteret. Dermed benytter man tyngdekraften til å utskille en del av støvmengden, for på den måten å minimere belastningen på selve patronen. SaX-filteret er ytterligere konstruert med en ledeplate som beskytter patronene mot slitasje og gir en bedre fordeling av luften i filteret. Filteret er utstyrt med det unike JET-X skyllesystemet, som gir en effektiv rensing av filterpatronene.      

Ved dimensjonering av et patronfilter bør man være oppmerksom på at belastningen på papirpatroner kun kan være halvt så stor som på polyesterpatroner. Til gjengjeld er arealet nesten dobbelt så stort, så derfor gir det samlet sett samme effekt.

FEATURES

Innsatsområder:

Alle former for sveiserøyk og oppgaver fra støvende prosesser med støvtyper som kan fluidiseres og er lettløpende. 

Særlige egenskaper:

Forskjellige byggeformer på inn- og utløp. 

Finnes også i utforming i til ATEX sone 22. 

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...