Mer
Language Selector

TRYKKLUFTRENSEDE FILTERANLEGG TIL INDUSTRIELLE PROSESSER.

Teldust utvikler og produserer filteranlegg som inngår som delkomponenter i utsugnings - og ventilasjonsanlegg.  Filteranleggene leveres til montasjefirmaer som utfører montasje av de totale anlegg hos industrikunder rundt i hele Europa.Teldust filterenheter kan eksempelvis anvendes ved filtrering i forbindelse med sveising, metallisering, trearbeidning, halmforbrenning, sandblåsing samt laserskjæring og sliping.

EGEN UTVIKLING...

Hos Teldust har vi den filosofi, at vi har et tett samarbeid med våre montasjefirmaer og OEM kunder som skal ende opp i en win - win situasjon. Samarbeidet tar utgangspunkt i et brett og variert standardprogram av  filterpatroner og posefiltere som kan matche langt de fleste filtreringsoppgaver. Ved uvikling av produktene tar vi utgangspunkt i den aktuelle problemstillingen som kundene har. Vi har gjennom de siste 40 år bygget opp en omfattende knowhow og denne solide ballast sikrer at vi når fram til driftsikre løsninger.

...OG EGEN PRODUKSJON

Handler du med Teldust, handler du direkte med produsenten. Vi har 7.000 m2 produksjonsareal på 40.000 m2 grunnflate i Puck, hvor vi produserer hele vårt filterprogram fra plate til ferdige filtere. Teldust AS beskjeftiger i dag over ca. 100 medarbeidere fordelt på moderselskapet og våre datterselskaper.

EUROPAS STØRSTE OG MEST FLEXIBLE PRODUKTPROGRAM!

Produktprogrammet dekker et antall standardfiltere, og vår styrke er utvikling og konstruksjon av spesialfiltere - designet så de spesifikt dekker kundens behov. Ut fra en grunnmodell kan vi tilpasse løsninger med andre typer av medier og styringer  samt muligheter for skifte av medier fra støv - eller renluftsiden. ATEX tilpasning til alle soner, samt plassering av innløp og utløp etc

Vår Adresse:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S er vi stolte av å kunne tilby kundene våre et bredt og variert standardprogram, som kan matche de aller fleste filtreringsoppgaver. 

Standardprogrammet vårt er utviklet på grunnlag av erfaringene våre og den omfattende ekspertisen som Teldust A/S har bygd opp gjennom de siste 30 årene. Derfor er ikke Teldust bare en leverandør av en anleggskomponent, men også en sparringspartner med en omfattende viten når det gjelder valg av den rette løsningen. Les mer...