På Teldust A/S
Language Selector

PÅ TELDUST A/S

Hos Teldust A/S är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett och varierande standardprogram, som passar för de flesta filtreringsuppgifter.

Vårt standardprogram är utvecklat på basis av våra erfarenheter och det omfattande know-how, som Teldust A/S har byggt upp under de senaste 30 åren. Därför är Teldust inte bara en leverantör,utan också en sparringspartner med en omfattande expertis när det gäller val av den lämpligaste lösningen.

Vi på Teldust A/S vill koncentrera oss på det som vi är bra på: utveckling, konstruktion och produktion av filter. Det är vår viktigaste uppgift att konstant utveckla bättre och mer ekonomiska lösningar, samt att rådgiva och vägleda dig, så att du kan erbjuda dina kunder  hållbara, funktionsduktiga och ekonomiska lösningar.Vi är med hela vägen, också när produkterna är levererade och projektet avslutat. 

Om kunden är miljömedveten eller tvungen att uppfylla en lag, är det viktigt för Teldust A/S att poängtera, att det inte bara är anskaffningsprisen på filter som är av vikt för budgeten, utan att det är minst lika viktigt att vara uppmärksam på montage-, drifts- och underhållsomkostnader.

Först och främst arbetar vi med den riktiga dimensioneringen. Felaktig dimensionering kan vara en orsak till exempelvis ofta återkommande utskiftning av filtermedier, dålig eller ingen rensning eller till att filtret ibland måste byggas om. Detta är faktorer, som i slutändan kan bli dyrt. Montage som tar lång tid i anspråk kan också bli en stor kostnad, som snabbt kan väga upp en besparing på anskaffningspriset. Därför levererar vi filtret så långt hopsatt som möjligt, och det kan därför monteras på förhållandevis kort tid och eventuellt också i samarbete med våra egna montörer.

På följande sidor hittar du vårt standardprogram, diverse reservdelar, varav många finns på lager samt andra tillbehör. Teldust A/S har förstås också möjlighet att erbjuda speciallösningar enligt behov.

 
Vår Adress:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett och varierande standardprogram, som passar för de flesta filtreringsuppgifter.

Vårt standardprogram är utvecklat på basis av våra erfarenheter och det omfattande know-how, som Teldust A/S har byggt upp under de senaste 30 åren. Därför är Teldust inte bara en leverantör,utan också en sparringspartner Läs mer...