Samarbete Med Teldust
Language Selector

SAMARBETE MED TELDUST

Teldust satsar på hälsa, säkerhet och miljö

Hos Teldust är vi medvetna om att det inte endast är filtrering och filteranläggningar det handlar om, utan att det i hög grad handlar om hälsa, säkerhet och miljö. Det företag som gör en insats för medarbetarnas trivsel och välfärd, samt säkrar att arbetsklimatet är bra och säkert, kan hålla kvar de duktiga medarbetarna. Det företag som har den riktiga miljömässiga inställningen och gör en insats för miljön, kan även vara det företag, som har det avgörande försäljningsargumentet i kampen om en ny anställd. Samhällsutvecklingen visar oss,  att i takt med stigande välfärd i Europa, stiger också kraven då det gäller faktorer som miljö, säkerhet och hälsa. Teldust är redan nu i täten då det gäller denna utveckling. Vi  arbetar ständigt på att utveckla lösningar, som kan klara framtidens krav;  här speciellt Atex- och CE-kraven, samt de krav som är till nytta för miljön och framför allt människors hälsa.

Samarbete med Teldust A/S

När du väljer att ingå ett samarbete med Teldust A/S, kommer du inte endast att vara en kund, utan en samarbetspartner, där dina resultat är lika viktiga för oss som för dig själv. Vi önskar att du uppnår tillfredsställda kunder, som vill vara med om att bevara det goda omdöme som Teldust A/S har uppnått genom åren. Därför önskar vi erbjuda dig den bästa service och göra vårt bästa för att tillfredsställa dina behov. Det är i vårt intresse att också du kan ge dina kunder den bästa möjliga rådgivning och därför hjälper vi till med marknadsföringsmaterial och utbildning av medarbetarna. Du är mycket välkommen till att besöka oss på adressen Storhaven 8, 7100 Vejle, eller så kan vi besöka er. Vi har utvecklat kursmaterial för filtreringsteknologi och know-how som kan förmedlas vidare till försäljarna och kunderna. Teldust är för närvarande aktiv inom ca 180 olika branscher, och vi kan därför använda vår branschspecifika expertis för just ditt behov. 

Service och flexibilitet

Valco GmbH är ett företag i Tyskland, som säljer dammfilteranläggningar till många olika branscher. Valco har i samarbete med Teldust levererat 93 filter till BMW i Dingolfing. Flera av dessa uppfyller kraven i de strängaste ATEX föreskrifterna.

Ledaren för Valco GmbH, Thorsten Zurell konstaterar, att Teldust är en av hans viktigaste leverantörer och är dessutom hans enda leverantör  av dammfilter, till alla industriområden.

“Vi värdesätter i hög grad den service och flexibilitet Teldust erbjuder, och Valco drar stor fördel av det omfattande stöd och den expertis som Teldust tillför våra projekt. Det har blivit en av våra framgångskriterier”.  “Vi har möjligheten att verka på många olika områden med det breda produktprogram och den know-how Teldust A/S kan leverera, och samtidigt kan vi erbjuda våra kunder value for money “

 

 

“Vi drar stor fördel av det omfattande stöd och den expertis som Teldust tilför våre projekt. Den har blivit en av våre framgångskriterier” 

Thorsten Zurell, Valco GmbH www.valcoumwelt.de

Vår Adress:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett och varierande standardprogram, som passar för de flesta filtreringsuppgifter.

Vårt standardprogram är utvecklat på basis av våra erfarenheter och det omfattande know-how, som Teldust A/S har byggt upp under de senaste 30 åren. Därför är Teldust inte bara en leverantör,utan också en sparringspartner Läs mer...