Slangfilter JeX
Language Selector

SLANGFILTER JEX

BESKRIVNING

JeX är ett runt påsfilter med inbyggt cyclonseparator.  Detta gör denne typ lämplig för dammtyper med en hög partikelmängd. Cycloninverkan medför en högre filterbelastning och en lägre lufthastighet inne i filtret, vilket  skyddar filterpåsarna mot slitage. JeX kan därför användas för de vanligast förekommande svåra dammtyperna . Filtret kan utöver den  höga driftsäkerheten leverera en lång förbrukningstid på filtermedierna. Filtret rensas med det högeffektiva bubble pulse jet rensningssystemet och påsarna bytes från dammsidan. Filtret levereras utan dammhink.

FEATURES

Insatsområden:
Kemisk industri, korn- och födoämnen, livsmedel, för avskiljning av stora materialmängder, avfallsbehandling. 

Speciella Egenskaper:
Filtret kan levereras med dammhink, sluss eller bigbag. Filtret kan levereras isolerat.
Filtret kan levereras för Atex zon 22.
JeX kan förses med R-jet intag, som medför mindre slitage på påsar och filter, mindre turbulens i filtret ( och därmed förminskad risk för “Tango effekten”) och större driftsäkerhet.

Vår Adress:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett och varierande standardprogram, som passar för de flesta filtreringsuppgifter.

Vårt standardprogram är utvecklat på basis av våra erfarenheter och det omfattande know-how, som Teldust A/S har byggt upp under de senaste 30 åren. Därför är Teldust inte bara en leverantör,utan också en sparringspartner Läs mer...