Patronfilter 4500
Language Selector

PATRONFILTER 4500

BESKRIVNING

4500 er et robust filter, der indeholder en enkelt patron.  Den er med indbygget støvbeholder, forudskiller og forsynet med Teldust´s unikke trykluft rensesy- stem. Støvopsamling foregår i en stålskuffe eller i en engangspapkasse. 

FEATURES 

4500 är ett robust filter, som innehåller en enda patron. Den har en inbyggd dammbehållare, pre-separator och är försedd med Teldusts unika tryckluftsrensningssystem. Dammuppsamlingen sker i en stållåda eller i en engångs papplåda. 

Insatsområden:
4500 är speciellt lämplig för små luftmängder och för mindre filtreringsuppgifter i exempelvis bilverkstäder, slipmaskiner osv. 

Filtret är också lämpligt som högvakuumfilter och som filter i centraldammsugare. 

Speciella Egenskaper:
Filtret lämpar sig för slussmontage och big bag montage för kontinuerlig utslussning av dammet. 
Filtret kan dessutom användas upp till ett vakuum på  35.000 Pa som standard.
Filtret kan levereras till Atex zon 22.

Vår Adress:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett och varierande standardprogram, som passar för de flesta filtreringsuppgifter.

Vårt standardprogram är utvecklat på basis av våra erfarenheter och det omfattande know-how, som Teldust A/S har byggt upp under de senaste 30 åren. Därför är Teldust inte bara en leverantör,utan också en sparringspartner Läs mer...