Patronfilter SAX
Language Selector

PATRONFILTER SAX

BESKRIVNING

SaX filtret är ett patronfilter med ett specialkonstruerat indløb. Intaget är konstruerat enligt DOWN-STREAM principen, vilket betyder att indløbet är placerat i toppen eller på sidan av filtret, varvid man utnyttjar tyngdkraften föratt avskilja en del av dammet, och därvid minimera belastningen på själva patronen. SaX filtret är dessutom konstruerat med en styrplåt, som skyddar patronerna mot slitage och ger en bättre fördelning av luften i filtret. Filtret är försett med det unika JET-X sköljsystemet, som ger en effektiv rensning av filterpatronerna.      
Vid dimensionering av ett patronfilter bör man vara uppmärksam på att belastningen på papperspatroner endast får vara häften så stor som på polyesterpatroner. Arealen är däremot nästan dubbelt så stor, så därför blilr sluteffekten den samma.

FEATURES

Insatsområden:
Alle former av svetsningsrök och objekt med dammande processer och med dammtyper som är flytande och lättlöpande. 

Speciella Egenskaper:
Olika byggformer på in- och utlöp. 
Finns också i Atex utförande zon 22.

Vår Adress:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett och varierande standardprogram, som passar för de flesta filtreringsuppgifter.

Vårt standardprogram är utvecklat på basis av våra erfarenheter och det omfattande know-how, som Teldust A/S har byggt upp under de senaste 30 åren. Därför är Teldust inte bara en leverantör,utan också en sparringspartner Läs mer...