Doseringssystem För Hydratkalk
Language Selector

DOSERINGSSYSTEM FÖR HYDRATKALK – PULSE 100

Det nya doseringssystemet för hydratkalk från Teldust A/S är utvecklat med hänsyn till att förbättra filtrens urskiljningsförmåga. Det är särskilt användbart i de fall, där den ofiltrerade luften innehåller svårt hanterbara substanser – som t.ex. olje- och fetthaltiga/icke-aglomerande dammarter.

Systemet kan vidare förbättra filtrens verkningsgrad, om den ofiltrerade luften innehåller mycket fina partiklar eftersom hydratkalken säkrar en förbättrad urskiljning på filtermedias yta.

Pulse 100 är väl lämpad för hantering av Precoating Powder, rent hydratkalk och blandningar av hydratkalk. Generellt är hydratkalk svårt att dosera, men vi har utfört grundliga tester och efterföljande anpassningar, vilka har resulterat i ett ytterst välfungerande doseringssystem.

 

 

Funktionsprincip
Doseringssystemet för hydratkalk består av en behållare för kalk med en påmonterad slang, som binder samman behållaren med en doseringsdysa. Denna dysa monteras på inloppet på filterenheten och försörjs med tryckluft. En timer på doseringsdysan säkrar att dysan öppnas för tryckluften, varmed hydratkalken fördelas mikroskopiskt fint – och därefter förs till inloppet. Den existerande luftströmmen i filterenheten tar därefter hydratkalken vidare fram i filterenheten.

 

Den justerbara timern och det faktum att mängden av den tillförda hydratkalken kan justeras innebär att systemet innehåller unika möjligheter för anpassning av doseringen till en lång rad applikationer. Mängden av tillförd hydratkalk kan således varieras från få gram till flera kilogram per timme.

Doseringsdysan är helt utan rörliga mekaniska delar. Därmed undviks mekaniskt slitage och det innebär i sin tur hög driftsstabilitet och lång livslängd.

 Det är viktigt, att rätt typ av hydratkalkblandning eller Precoating Powder väljs till den konkreta filteruppgiften. Bara på det sättet kan den optimala verkan vid doseringen uppnås. Var vänlig och kontakta Teldust för mer information.

Vår Adress:
Teldust A/S 
Storhaven 8, 7100 Vejle      Teldust A/S

Hos Teldust A/S är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett och varierande standardprogram, som passar för de flesta filtreringsuppgifter.

Vårt standardprogram är utvecklat på basis av våra erfarenheter och det omfattande know-how, som Teldust A/S har byggt upp under de senaste 30 åren. Därför är Teldust inte bara en leverantör,utan också en sparringspartner Läs mer...