+45 75 72 56 55     contact@teldust.com

Dust Collectors Stainless Steel

Specification for the offer inquiry for Dust Collectors Stainless Steel.

Fields marked with a red * are required and are the minimum to prepare the offer by us. 

Please check our Stainless Steel brochure before filling the inquiry.

We are here to help you, if you have any questions please feel free 
to call us +45 53 54 73 10 or write an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inquiry number:


Type of welding: *


Type of surface treatment: *


Type of grinding (only if "grinded in belts" from previous question is selected):


Norm of gasket for doors: *


Norm of gasket between flanges: *


Industry (example: Automotive): *


Related Dust Collector from your industry (if possible):


Do you prefer Fabric Bags or Cartridges (example: Cartridges):


ATEX (yes / no) if yes then Kst & Pmax: *


Type of dust (example: sand blasting new steel plates): *


Static charge (yes / no):


Characteristics of dust (example: high abrasive and sticky):


Top Removal (Bag / Cartridge from clean site) or Side Removal (Bag / Cartridge from dust site):


Dust volume on filter inlet (g / m³, lb / ft³, kg / day, lb / day) (example: 50 kg / day):


Required dust content in clean air (mg / m³, ppm) (example: 10 mg / m³):


Working process / production time (wh - workhours / day; year) (example: 24/7):


Actually air volume (m³ / h, Am³ / h, Bm³ / h, ACFM or Nm³ / h, CFM + gas temp.) (example: 6800 Nm³ / h by 180°C): *


Max. fan underpressure (in filter installation) (Pa / PSI) (example: 4000 Pa): *


Ambient temperature (°C / °F):


Operating temperature (°C / °F): *


Filter indoor / outdoor location max. Width x Length x Height (m / ft) (example: indoor 6 m x 9,5 m x 8 m): *


Extra equipment:


Additional information:

Contact information:


Company: *


Contact person: *


E-mail: *


Phone: *


By filling this form you accept our Privacy Policy.


Attachments / documents (maximum 5 MB):

Choose file No file chosen


Pola oznaczone czerwoną gwiazdką * są wymagane, abyśmy mogli przygotować dla Państwa ofertę.

Chętnie Ci pomożemy, jeżeli masz jakiekolwiek pytania 
zadzwoń do nas +45 53 54 73 10 lub napisz e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Numer zapytania:


Rodzaj spawania: *


Rodzaj wykończenia powierzchni: *


Rodzaj szlifowania (tylko w przypadku zaznaczenia "szlifowanie w pasach" w poprzednim pytaniu):


Wymagane normy - uszczelka do drzwi: *


Wymagane normy – uszczelka pomiędzy kołnierzami: *


Branża (np.: branża motoryzacyjna): *


Sugerowane urządzenia odpylające w twojej branży (jeśli możliwe):


Czy wymagane są filtry workowe czy kartridżowe (np.: kartridże):


Wykonanie ATEX (tak / nie) jeśli tak to Kst & Pmax: *


Rodzaj pyłu (np.: piaskowanie blach stalowych): *


Ładunek elektrostatyczny (tak / nie):


Charakterystyka pyłu (np.: mocno wycierający i lepki):


Worki / kartridże wymieniane od góry (od strony gazu oczyszczonego) / Worki / kartridże wymieniane od boku  (od strony gazu brudnego):


Zapylenie na wlocie do filtra (g / m³, lb / ft³, kg / dzień, lb / dzień) (np.: 50 kg / dzień):


Wymagane zapylenie w powietrzu oczyszczonym (mg / m³, ppm) (np.: 10 mg / m³):


Tryb pracy / czas pracy (godziny robocze / dzień; rok) (np.: 24/7):


Strumień gazu rzeczywisty (m³ / h, Am³ / h, Bm³ / h, ACFM or Nm³ / h, CFM + temp. gazu) (np.: 6800 Nm³ / h przy 180°C): *


Maksymalne podciśnienie wentylatora (w instalacji odpylania) (Pa/PSI) (np.: 4000 Pa): *


Temp. otoczenia (°C / °F):


Temp. pracy (°C / °F): *


Lokalizacja filtra na zewnątrz / wewnątrz maks. wysokość x długość x szerokość (m / ft) (np.: wewn. 6 m x 9,5 m x 8 m): *


Dodatkowe wyposażenie:


Dodatkowe informacje:

Contact information:


Firma: *


Osoba kontaktowa: *


E-mail: *


Telefon: *


Wypełniając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.


Załączniki / Dokumenty (maksymalnie 5 MB):

Wybierz plik Nie wybrano pliku


We use cookies to enhance your experience. Click here to learn more.