+45 75 72 56 55     contact@teldust.com

Flue Gas

Specification for the offer inquiry for Flue Gas.

Fields marked with a red * are required and are the minimum to prepare the offer by us.

We are here to help you, if you have any questions please feel free 
to call us +45 53 54 73 10 or write an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inquiry number:


Inlet temperature (°C / °F), minimum filter inlet temperature at continuous operation: > = Acid dew point + 25K: *


Type of dust (example: straw burning): *


Peak temperature, peaks 15 min (temp. / total years) (example: 210°C / 60 peak years): *


Humidity [H2O] Vol % (wet) (example: range 10 - 20): *


Oxygen [O2] Vol % (example: range 6 - 10): *


Sulfur oxides [SOx] mg / Nm³ (dry) (example range: 150 - 380): *


Nitric Oxides [NOx] mg / Nm³ (dry) (example range: 500 - 800): *


Raw gas dust load [total] mg / Nm3 (dry) (example range: 3000 - 8000): *


Other flue gas componenets and chemical impacts (example: ZnC12 - Zinc Cloride): *


Required dust content in clean air (mg / m³, ppm) (example: 10 mg / m³): *


Working process / production time (wh - workhours / day; year) (example: 24/7): *


Actually air volume (m³ / h, Am³ / h, Bm³ / h, ACFM or Nm³ / h, CFM + gas temp.) (example: 6800 Nm³ / h by 180°C): *


Max. fan underpressure (in filter installation) (Pa / PSI) (example: 4000 Pa): *


Filter indoor / outdoor location max. Width x Length x Height (m / ft) (example: indoor 6 m x 9,5 m x 8 m): *


Extra equipment:


Additional information:


Company: *


Contact person: *


E-mail: *


Phone: *


By filling this form you accept our Privacy Policy.


Attachments / documents (maximum 5 MB):

Choose file No file chosen


Pola oznaczone czerwoną gwiazdką * są wymagane, abyśmy mogli przygotować dla Państwa ofertę.

Chętnie Ci pomożemy, jeżeli masz jakiekolwiek pytania 
zadzwoń do nas +45 53 54 73 10 lub napisz e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Numer zapytania:


Temperatura na wlocie do filtra (°C / °F), minimalna temp. pracy ciągłej: >= kwaśny punkt rosy + 25K: *


Typ pyłu (np.: spalane słomy): *


Maks. temperatura chwilowa, czas piku 15 min (temp. / ilość na rok) (np.: 210°C / 60 razy w roku): *


Wilgotność [H2O] vol % (wilgotnych) (np.: zakres 10 - 20%): *


Zawartość tlenu w spalinach [02] (np.: zakres 6 - 10): *


Zawartość tlenków siarki [SOx] mg / Nm3 (np.: zakres 150 - 380): *


Zawartość tlenków azotu [NOx] mg / Nm3 (np.: zakres 500 - 800): *


Zawartość pyłu w spalinach nieoczyszczonych [całkowita] mg / Nm3 (np.: zakres 3000-8000): *


Inne składniki zawarte w spalinach (np.: ZnCl2 – chlorek cynku): *


Wymagane zapylenie w oczyszczonych spalinach (mg / m3, ppm) (np.: 10 mg / m3): *


Tryb pracy / czas pracy (godziny robocze / dzień; rok) (np.: 24/7): *


Strumień gazu rzeczywisty (m³ / h, Am³ / h, Bm³ / h, ACFM lub Nm³ / h, CFM + temp. gazu) (np.: 6800 Nm³ / h przy 180°C): *


Maksymalne podciśnienie wentylatora (w instalacji odpylania) (Pa / PSI) (np.: 4000 Pa): *


Lokalizacja filtra na zewnątrz / wewnątrz maks. wysokość x długość x szerokość (m / ft) (np.: wewn. 6 m x 9,5 m x 8 m): *


Dodatkowe wyposażenie:


Dodatkowe informacje:


Firma: *


Osoba kontaktowa: *


E-mail: *


Telefon: *


Wypełniając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.


Załączniki / Dokumenty (maksymalnie 5 MB):

Wybierz plik Nie wybrano pliku


We use cookies to enhance your experience. Click here to learn more.